Sneeuw
 
ZORGZAME SCHOOL
 
Zorgteam
Zorgoverleg met CLB, klastitularis, zorgleerkracht en directie.
 
 

onderwijskiezer

pesten
Voorstelling van de werkgroep pesticide en uitleg van de No-Blame methode in alle klassen.

pesten

Aqua pesticidis   

Lees goed deze bijsluiter voordat u Aqua pesticidis gaat gebruiken,
want er staat belangrijke informatie in! 

Samenstelling 

  • antipestarium 
  • goedhumeuris 
  • rustinthartis 
  • aqua purificata 

Gebruik 

Let op: Niet gebruiken bij plagerijen! 

Bij pesterij 1X spuiten in het lokaal. Nooit op personen richten!
Dit kan ernstige irritatie veroorzaken!
 

Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, meteen contact opnemen met pesticide
op smartschool of een leerkracht.

 
 
Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor