Sneeuw
 
STEM OP SVT
 

stem

STEM is geen hype, maar een noodzaak
De Vlaamse Regering kiest met het STEM-actieplan voor méér aandacht voor exacte wetenschappen en techniek. Doel is om meer jongeren aan te trekken en positief te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen. STEM is geen hype, maar een noodzaak. De bedrijven vragen om meer afgestudeerden met een STEM-profiel. Wie rond zich kijkt, ziet dat deze profielen belangrijk voor de toekomst zijn, want in onze snel evoluerende maatschappij vereisen de meeste jobs technische basiscompetenties. STEM belangt dus iedereen aan, want het gaat om maatschappelijke uitdagingen: van energie tot gezondheid, voedselzekerheid, mobiliteit, van onderzoek naar leven op andere planeten tot het verfijnen van een zorgrobot.
Daarom geeft Sint-Victor vanaf 1 september 2016 een antwoord op deze toekomstvraag! Enkele leerkrachten volgen gepaste opleidingen en werken een doelgericht programma uit. Meer informatie hierover volgt in de komende nieuwsbrieven.
 
Wat is STEM op Sint-Victor?

Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen van het eerste jaar A, naast Bedrijfswetenschappen, Latijn en Moderne Wetenschappen, kiezen voor STEM.
STEM op Sint Victor is geen vak dat op zich staat. Een team van leerkrachten zal projecten uitwerken die jongeren leren omgaan met wetenschappelijke en maatschappelijk relevante situaties. De projecten die tijdens de STEM-lessen aan bod komen staan in verband met de leerstof die aan bod komt tijdens de vakken natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en ICT. Met andere woorden: STEM wordt geïntegreerd in deze vakken en er worden verbanden gelegd tussen de verschillende vakken.
Vanaf het tweede jaar zal de link gelegd worden met wetenschappelijk werk. Ook chemie, biologie en fysica zullen in onze STEM-richting vanaf het 3de jaar aan bod komen, in het vierde jaar zal STEM eveneens geïntegreerd worden in het vak informatica.

Op deze manier willen we leerlingen leren om op een abstracte manier en probleemoplossend te denken in een breed kader
 
Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor