Sneeuw
 
EERSTE GRAAD
Leerlingen op bank
 

De eerste graad van het secundair onderwijs werkt de basisvorming van de lagere school verder uit. Je krijgt een brede waaier van vakken. Dat is net het nieuwe, dat die vakken door verschillende leerkrachten worden gegeven. Een hele uitdaging, maar daar hoef je geen schrik van te hebben als je de lagere school goed hebt doorgemaakt.

Op het stevige fundament van de eerste graad kun je later in verschillende richtingen voortbouwen. Je wordt goed voorbereid om een juiste keuze te maken.

 
STEM
Stem

STEM gaat om het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, ideeën én praktijken (S, T & M) en het inzetten ervan om moeilijke vragen en levensechte problemen op te lossen (E). Toekomstige ingenieurs zetten hier projectmatig hun eerst stappen!

In het 2de leerjaar krijg je in Moderne wetenschappen en STEM de vakken wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie, zodat je voor het 3de jaar een weloverwogen keuze kunt maken uit de richtingen Exacte wetenschappen, Humane wetenschappen of Economische wetenschappen, afhankelijk van jouw resultaten en interesses.

 

LESSENROOSTER
STEM

1ste
jaar

2de
jaar

 
Moderne talen
--Nederlands
5
5
--Frans
5
4
--Engels
2
Wetenschappen
--STEM - Wiskunde
5
5
--STEM - Natuurwetenschappen
2
1
--STEM - Wetenschappelijk werk
2
--STEM - Engineering/projecten
1
1
--Sociale en economische wetenschappen
2
Technologie
--Techniek
2
2
--Computertechnologie
1
Algemene vorming
--Geschiedenis
1
2
--Aardrijkskunde
2
1
--Godsdienst
2
2
--Creatie en vormgeving
2
--Muziek
1
1
--Sport
2
2
Projectwerk
--Leonardo
1
 
32
32

Leonardo: leren leren, verkeerseducatie, brandpreventie, leefsleutels, lichaamstaal, conflictbeheersing, zelfbeeld, actualiteit, omgaan met diversiteit... Kortom, lessen voor het leven!

Computertechnologie: 10-vingerig blindtypen, werken met bestanden en softwarepaketten. Op maat van iedereen.

Wetenschappen

Natuurlijk heb je die goede studiehouding en regelmatige inzet ook nodig in Wetenschappen. Deze richting geeft immers een heel brede vorming voor bollebozen in wiskunde, wetenschappen, talen... Je krijgt de kans om al je talenten te ontwikkelen. Misschien wil je later dokter worden, of wiskundeleerkracht of bankdirecteur...

In het 2de leerjaar krijg je in Moderne wetenschappen en STEM de vakken wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie, zodat je voor het 3de jaar een weloverwogen keuze kunt maken uit de richtingen Exacte wetenschappen, Humane wetenschappen of Economische wetenschappen, afhankelijk van jouw resultaten en interesses.

LESSENROOSTER
WETENSCHAPPEN

1ste
jaar

2de
jaar

 
Moderne talen
--Nederlands
5
5
--Frans
5
4
--Engels
2
Wetenschappen
--Wiskunde
4
5
--ICT-toepassingen wiskunde
1
--Natuurwetenschappen
2
1
--Wetenschappelijk werk
3
--Sociale en economische wetenschappen
2
Technologie
--Techniek
2
2
--Computertechnologie
1
Algemene vorming
--Geschiedenis
1
2
--Aardrijkskunde
2
1
--Godsdienst
2
2
--Creatie en vormgeving
2
--Muziek
1
1
--Sport
2
2
Projectwerk
--Leonardo
1
--Kangoeroe
1
 
32
32

Kangoeroe: remediëring, verdieping en uitdaging voor wiskunde, Nederlands en Frans. In het tweede leerjaar wordt er binnen de lestijden voor Nederlands, Frans en wiskunde 1 uur kangoeroe voorzien.

Leonardo: leren leren, verkeerseducatie, brandpreventie, leefsleutels, lichaamstaal, conflictbeheersing, zelfbeeld, actualiteit, omgaan met diversiteit... Kortom, lessen voor het leven!

Computertechnologie: 10-vingerig blindtypen, werken met bestanden en softwarepaketten. Op maat van iedereen.

 
Latijn

De keuze latijn is bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse voor talen en cultuur. Het pakket Latijn is in het 1ste jaar extra en dus zijn een goede studiegeest en dagelijkse inzet vereist. Wie zich in deze richting prima voelt en goede resultaten behaalt, kan later nog alle kanten uit.

L E S S E N R O O S T E R
L A T I J N

1ste
jaar

2de
jaar

 
Moderne talen
--Nederlands
5
4
--Frans
4
4
--Engels
2
Wetenschappen
--Wiskunde
4
5
--Natuurwetenschappen
2
1
Technologie
--Techniek
2
2
--Computertechnologie
1
Algemene vorming
--Geschiedenis
1
2
--Aardrijkskunde
2
1
--Godsdienst
2
2
--Creatie en vormgeving
2
--Muziek
1
1
--Sport
2
2
Projectwerk
--Leonardo
1
Richtingsvakken
Klassieke talen
--Latijn en Grieks
4
--Latijn
5
 
32
32

Leonardo: leren leren, verkeerseducatie, brandpreventie, leefsleutels, lichaamstaal, conflictbeheersing, zelfbeeld, actualiteit, omgaan met diversiteit... Kortom, lessen voor het leven!

Computertechnologie: 10-vingerig blindtypen, werken met bestanden en softwarepaketten. Op maat van iedereen.

 
 
Bedrijfswetenschappen

Je hebt bijvoorbeeld interesse om later een eigen bedrijf op te starten, om boekhouder, vertegenwoordiger of computerspecialist te worden, dan is Bedrijfswetenschappen voor jou een goede keuze. Je verwerft er naast de algemene vorming ook al bedrijfseconomische vaardigheden om vanaf het 3de jaar de TSO-richting Bedrijfswetenschappen voort te zetten of informaticabeheer in de 3de graad.

L E S S E N R O O S T E R
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

1ste
jaar

2de
jaar

 
Moderne talen
--Nederlands
5
5
--Frans
4
3
--Engels
2
Wetenschappen
--Wiskunde
4
4
--Natuurwetenschappen
2
1
Technologie
--Techniek
2
2
Algemene vorming
--Geschiedenis
1
2
--Aardrijkskunde
2
1
--Godsdienst
2
2
--Creatie en vormgeving
2
--Muziek
1
1
--Sport
2
2
Projectwerk
--Leonardo
1
Richtingsvakken
Bedrijfswetenschappen
--Bedrijfseconomie
3
4
--Computertechnologie
1
2
--Handelsrekenen
1
 
32
32

Leonardo: leren leren, verkeerseducatie, brandpreventie, leefsleutels, lichaamstaal, conflictbeheersing, zelfbeeld, actualiteit, omgaan met diversiteit... Kortom, lessen voor het leven!

Computertechnologie: 10-vingerig blindtypen, werken met bestanden en softwarepaketten. Op maat van iedereen.

Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor