Sneeuw
 
INTRODUCTIE
Al meer dan een eeuw lang geniet Sint-Victor de reputatie een eerlijke, katholieke school te zijn. De meer dan goede slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs zijn daarvan een duidelijk bewijs. Maar onze school is meer dan een onderwijsinstelling; zij staat eveneens borg voor een brede algemene vorming van haar leerlingen. Met een gerust hart durven wij onze leerlingen na hun secundaire studies de "wijde wereld" insturen. Zij zullen er ongetwijfeld hun plaats vinden en er zich tot geslaagde mensen ontplooien.
Sint-Victor, met z'n centrale ligging in Turnhout, nabij het historisch 'Kasteel der Hertogen van Brabant' en het moderne cultuurcentrum De Warande, verenigt in zich het oude en het nieuwe.

Enerzijds is onze school bezield door de zin voor degelijkheid, solidaire inzet en respect voor de waarden die het verleden ons aanreikt. Anderzijds stellen we ons actueel en dynamisch op, ontvankelijk voor moderne ontwikkelingen vol verrijkende kleurschakeringen.
Beide elementen vullen elkaar aan en inspireren samen een zelfde geest, die streeft naar de harmonische groei van de gehele mens. Aldus huist binnen de oude gevels een moderne school, die al vele generaties lang borg staat voor de optimale ontplooiing van z'n leerlingen in de gevestigde traditie van de Broeders van Liefde. Lichamelijke ontwikkeling door sport en spel en een gezonde levenswijze, staatsburgerlijke en sociale opvoeding door de praktijk van solidariteit en rechtvaardigheid, esthetische vorming door verantwoorde omgang met de meesterwerken der kunst, training van de verstandsfunctie door regelmatige en kritische studie, godsdienstige en morele groei door catechese, gebed en blij aanvaarde tucht, dat zijn de vormingstopics waarvoor wij ons bijzonder willen inzetten.

 
Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor